โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

 

ขาวรัดลม

ดำ 1         เดินทแยงขู่จับกินขาวสามเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         เชื่อมหมากอาตาริขาวสามเม็ดกลับ

ขาว 4      เชื่อมไม่ให้ถูกจับกินและอาตาริดำกลับ

ดำ 5         เดินต่อลงตรงๆ เพื่อเพิ่มลมหายใจ

 

ได้กินแค่สองเม็ด

ดำ 1         อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      เดินเป็นปล้องไม่ไผ่ขู่สร้างห้อง

ดำ 3         อาตาริขาวสามเม็ดกลับทำลายห้องขาว

ขาว 4      เชื่อมไม่ให้ถูกจับกินอาตาริดำกลับ

ดำ 5         จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 6      สร้างห้องรอด