โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

บุกเข้าไปภายใน

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เดินช้อนดำเตรียมจับกินดำ

ดำ 3         เดินต่อไม่ให้ถูกอาตาริ

รูปนี้ขาวไม่มีทางรอด คือ ถ้าขาวเดินที่จุด A หรือ B ดำจะเดินจุดที่เหลืออยู่

 

คิดง่ายไป

ดำ 1         ขู่เชื่อมหมาก

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ขาวมีทางรอดสองทางคือจุด A และ B ถ้าดำเดินที่จุด A หรือ B ดำจะเดินจุดที่เหลืออยู่