โจทย์ 88 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 88 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

จุด 2-1

ดำ  1        จุด 2-1 เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      ต่อออกมาเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3         ปิดรักษาแผล

ขาว 4      ต่อเพื่อเพิ่มลมหายใจอีกทีและขู่หนี

ดำ 5         ปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 6      สกัดจุดสร้างห้องดำ

ดำ 7         ปิดไม่ให้ขาวสร้างห้องได้

 

ละโมบพื้นที่จนตัวตาย

ดำ 1         ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         ขู่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      สกัดจุดขาว

ดำ 5         ปิดไม่ให้ดำหนี

ขาว 6      ขู่เบียดเข้าไปลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 7         ปิดไม่ให้เข้ามา

ขาว 8      สกัดจุดดำอีกที