โจทย์ 88 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 88 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

เสียสละหนึ่งเม็ด

ดำ 1         เดินต่อลงมาเตรียมอาตาริขาว

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         เดินต่อลงตรงๆ เข้ามุมเพื่อเตรียมสร้างห้อง

ดำมีทางรอดสองทางคือจุด A และ B ถ้าขาวเดินที่จุด A หรือ B ดำจะเดินจุดที่เหลืออยู่

 

ปิดผิดด้าน

ดำ 1         ปิดลมหายใจขาว

ขาว 2      ต่อตรงๆ ขู่หนี

ดำ 3         ปิดไม่ให้ดำหนี

ขาว 4      ตัดดำออกจากกัน