โจทย์ 87 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 87 ดำจับกินขาว (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1        บุกภายใน เตรียมกรอกยาพิษขาว

ขาว 2      เดินเป็นปากเสือขยายพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดเพื่อทำลายห้องขาว

ขาว 4      อาตาริดำ 3 เปิดโคะเดินเพื่อรอด

           

 

อีกรูปแบบหนึ่ง

ดำ 1         บุกภายใน เตรียมกรอกยาพิษขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากสร้างห้อง

ดำ 3         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดกรอกยาพิษขาว