โจทย์ 85 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 85 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

สร้างทางรอดสองทาง

ดำ 1        หนีบขาวปิดลมหายใจขู่จับกินพร้อมรักษาแผลตัด

ขาว 2      เบียดทำลายพื้นที่พร้อมเพิ่มลมหายใจให้ขาวสองเม็ดไปในตัว

ดำ 3        อาตาริขาวสองเม็ดพร้อมตัดขาวหนึ่งเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 4     เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 5        เชื่อมหมากรักษาแผลตัด

ขาว 6      ต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ดำ 7        ต่อออกอาตาริขาวสามเม็ดพร้อมเพิ่มลมหายใจไปในตัว

ขาว 8       เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 9          ต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ขาว 10   ปิดลมหายใจดำสามเม็ด

ดำ 11     ปิดลมหายใจขาว

ขาว 12   ปิดลมหายใจดำด้วย

ดำ 13     กั้นห้องรอด

 

ขาวหลงกล

ดำ 1        หนีบขาวปิดลมหายใจขู่จับกินพร้อมรักษาแผลตัด

ขาว 2      ต่อลงเตรียมอาตาริดำ 1

ดำ 3        ต่อลงตามปิดลมหายใจขาว

ขาว 4      ต่อลงไม่ให้ขาวเชื่อมหมาก

ดำ 5        ต่อลงปิดลมหายใจขาวต่อ

ขาว 6      สร้างปากเสือรักษาแผลตัด

ดำ 7        เชื่อมหมากสร้างห้องรอด