โจทย์ 85 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 85 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ขาวรัดลมหายใจตัวเอง

ดำ 1      เดินต่อลงเพื่อเพิ่มลมหายใจและขู่หนีออกภายนอก

ขาว 2    ปิดลมหายใจดำและปิดทางหนี

ดำ 3      ขู่ทำลายห้องขาวให้เป็นห้องปลอม

ขาว 4    ปิดไม่ให้ดำอาตาริกรอกยาพิษได้

ดำ 5       อาตาริขาว

ขาว 6    จับกินดำ 3

ดำ 7      ปิดลมหายใจขาว

 

ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่

ดำ 1         ทแยงขู่หนีออกภายนอกและขู่เบียดทำลายห้องขาว

ขาว 2      ต่อลงไม่ให้ขาวทำลายห้องได้

ดำ 3         หนีออกภายนอก

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ด