โจทย์ 84 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 84 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เดินเส้นหนึ่ง

ดำ 1     เดินที่เส้นหนึ่งขู่สร้างห้อง

ขาว 2   ต่อตรงๆ เพิ่มลมหายใจ

ดำ 3      ปิดลมหายใจขาวอีกที

รูปนี้ดำรอดเนื่องจากขาวไม่สามารถสร้างให้ดำเป็น 7 รูปร่างที่ตายได้

 

กลายเป็นโคะ

ดำ 1     ปิดพื้นที่

ขาว 2   ต่อตรงๆ เพิ่มลมหายใจ

ดำ 3      เดินเส้นหนึ่งเพื่อปิดลมหายใจขาว

ขาว 4     อาตาริดำ 3

ดำ 5    อาตาริขาวสามเม็ดเพื่อสร้างโคะ

ขาว 6 จับกินดำ 3