โจทย์ 83 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 83 ดำเดินเพื่อรอด

  เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

หนีบขาว

ดำ 1     หนีบขาวขู่จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 2    ต่อตรงๆ ไม่ให้ถูกอาตาริ

ดำ 3       เดินเป็นปากเสือเพื่อสร้างห้อง

ขาว 4     เชื่อมหนีออกภายนอก

ดำ 5        อาตาริขาว 4

ขาว 6      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 7        เดินแทนที่ดำ 5 อาตาริขาว 4 ซ้ำอีกที

ขาว 8       เดินแทนที่ดำ 1 จับกินดำ 7

ดำ 9          อาตาริขาวห้าเม็ด

 

คิดผิดไปหน่อย

ดำ 1     เดินเป็นปากเสือเพื่อสร้างห้อง

ขาว 2   เชื่อมหมากหนี

ดำ 3      เดินต่อออกไปเพื่อขยายพื้นที่ในการสร้างห้อง

ขาว 4    ปิดไม่ให้ดำเดินต่อออกไปได้อีก

ดำ 5       สร้างห้อง

ขาว 6     เบียดทำลายจุดสร้างห้องของดำ