โจทย์ 83 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 83 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ตายกันเห็นๆ

ดำ 1        บุกทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนีออกทางด้านซ้าย

ดำ 3        ต่อออกด้วยกระบวนท่ากระเรียนขายาว

ขาว 4      เบียดขยายเตรียมตัดดำออกจากกัน

ดำ 5        หนีบขาว 4 พร้อมเชื่อมหมากไปในตัว

 

โคะ

ดำ 1        เบียดทำลายลดพื้นที่ของขาว

ขาว 2      ปิดเตรียมจับดำ 1

ดำ 3        สกัดจุดทำลายห้องขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำ 3 หนี

ดำ 5        ต่อออกเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 6      อาตาริดำ 1

ดำ 7        อาตาริดำ 6 เปิดโคะเดินเพื่อรอด