โจทย์ 81 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 81 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

อ่อยเหยื่อเพื่อตกปลาใหญ่

ดำ 1        ตาม้าบุกลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ตัดดำ 1 ออกจากกลุ่ม

ดำ 3        อาตาริขาว 2

ขาว 4      อาตาริดำ 1 กลับ

ดำ 5        อาตาริขาว 4 กลับอีกที

ขาว 6      จับกินดำ 1

ดำ 7        ทแยงอาตาริขาวกลุ่มใหญ่

 

โคะอีกที

ดำ 1        เบียดเข้ามาลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3        เบียดเข้ามาที่เส้นหนึ่ง

ขาว 4      สร้างปากเสือเตรียมแบ่งห้อง

ดำ 5        สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 6      อาตาริดำ 3 เล่นโคะเพื่อรอด