โจทย์ 81 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 81 ดำจับกินขาว (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เริ่มด้วยเบียด

ดำ 1      เบียดเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว 2    ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3      หนีบขาวเพื่อทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 4    ต่อออกไม่ให้โดนอาตาริ

ดำ 5       สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6     เดินเข้าปากเสือเพื่อสร้างโคะ

ดำ 7        จับกินขาว 6

 

ถูกครึ่งเดียว

จากรูปที่แล้ว  ถ้าหากว่า….

ดำ 5       ต่อหนีออกไป

ขาว 6     อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 7        อาตาริขาวกลับ

ขาว 8      จับกินขาวสองเม็ดทำให้มีสองห้องทันที