โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ตายด้วยพิษทะลวงไส้ (5 วางที่ 3)

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2     ปิดไม่ให้ดำทำลายห้องบริเวณมุม

ดำ 3        แทงเข้าไปในปากเสือ เพื่อกรอกยาพิษ

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5        แทนที่ดำ 3 กรอกยาพิษขาว

ขาว 6      สร้างห้องบริเวณมุม

ดำ 7        อาตาริขาวสองเม็ดทำลายห้องขาว

 

โคะ

ดำ 1        เบียดทำลายห้องบริเวณมุมของขาว

ขาว 2      ปิดพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3        อาตาริขาวหนึ่งเม็ดทำลายห้องขาว

ขาว 4      อาตาริดำ 3 กลับเล่นโคะเพื่อรอด