โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  8 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 8  (เป็นโคะ)

ดำ 1 เป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวของขาวเป็นการขู่ที่จะจับกินขาวสองเม็ดทำให้ต้องรับมือที่ 2 เสร็จแล้วดำก็อาตาริที่ 3 บังคับให้ขาวจับกินเ และเดินที่ 5 เพื่อเปิดโคะฆ่าขาว

สกัดจุดผิดที่

ดำ 1 ขู่อาตาริขาวสองเม็ดด้านบน และหวังเปิดโคะด้วย 3 แต่ขาวรู้ทันรับมือด้วย 4 แม้ดำจะพยายามหนีที่ดำ 5 แต่ขาว 6 จับกินดำ1 เกิดอีกห้องขึ้น