โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

บุกทะลวงใน

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      ต่อออกขยายพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวขยายได้อีก

ขาว 4      ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 5        สกัดจุดสร้างห้องของขาวซ้ำ

ขาว 6      ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 7        สร้างห้องภายในพร้อมขู่ตัดขาว

ขาว 8        เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 9          สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

 ทะลวงผิดด้าน

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เดินเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวขยายออก

ขาว 4      ต่อลงสร้างห้องหนึ่งห้อง

ดำ 5        เบียดขู่เชื่อมหมาก

ขาว 6      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 7        อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 8       เชื่อมหมากรักษาแผล