โจทย์ 79 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 79 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บุกทำลายจุดอ่อน

ดำ 1        สกัดจุดสำคัญของขาว

ขาว 2      ปิดพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3        ต่อขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5        ต่อออกเตรียมตัดขาวเพื่อเชื่อมหมาก

 

คำขู่ไม่เป็นผล

ดำ 1        ขู่อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนีออกไป

ดำ 3        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผล