โจทย์ 78 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 78 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

กรอกยาพิษ

ดำ 1    ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2  อาตาริดำ 1

ดำ 3     อาตาริขาวสองเม็ดคืน

 

เดินผิดลำดับ

ดำ 1   บุกเข้าไปในพื้นที่ของขาว

ขาว 2  เชื่อมหมาก และขาวมีทางรอดสองทาง

ถ้าดำเดินที่จุด A ขาวจะเดินที่จุด B ถ้าดำเดินที่จุด B ขาวจะรับมือขาวที่จุด A