โจทย์ 77 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 77 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เป็นโคะ

ดำ 1     จุดสำคัญเพื่อสร้างห้อง

ขาว 2   อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3     อาตาริขาว 2 กลับเพื่อสร้างห้อง

ขาว 4   จับกินดำหนึ่งเม็ดเล่นโคะ

ถ้าดำชนะโคะดำจะเดินที่จุด A เพื่อรอด (ชนะโคะ 2 ครั้ง)

 

เดินผิดจุด

ดำ 1    สร้างปากเสือเพื่อเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2  สกัดจุดสร้างห้องและขู่หนีออกภายนอก

ดำ 3     ปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 4   สกัดจุดดำอีกที