โจทย์ 77 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 77 ดำเดินเพื่อรอด

  เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เซกิ

ดำ 1     เดินเป็นปากเสือขู่สร้างห้อง

ขาว 2   สกัดจุด

ดำ 3     ปิดเตรียมสร้างห้อง

ขาว 4   สกัดจุดดำอีกที

ดำ 5     ปิดไม่ให้ขาวหนีและสร้างรูปร่างเพื่อรอดด้วยเซกิ

 

รูปแบบอื่น

ดำ 1    ปิดไม่ให้ขาวแทงลงมา

ขาว 2  เบียดเข้ามาลดพื้นที่ของดำ

ดำ 3     เตรียมสร้างห้อง

ขาว 4   สกัดจุดดำ

ดำ 5      ปิดไม่ให้ขาวเชื่อมหมาก

ขาว 6    สกัดจุดของดำ

ดำ 7        ปิดไม่ให้ขาวเชื่อมหมาก

ขาว 8      เดินเชื่อมหมากเพื่อให้เป็นเซกิ