โจทย์ 76 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 76 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

แผนฆาตกรรม

ดำ 1        เดินต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ขาว 2     ปิดลมหายใจดำที่เส้นหนึ่ง

ดำ 3        เดินทำลายห้องของขาว

ขาว 4      อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 5        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6      ปิดรักษาแผลไม่ให้ดำ 5 หนีได้

ดำ 7        เดินต่อขู่เชื่อมหมาก

ขาว 8      เชื่อมหมากไม่ให้ดำหนีกลับได้

ดำ 9        อาตาริขาวห้าเม็ด

 

แผนผิดพลาด (โคะ)

ดำ 1        เดินต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ขาว 2      ปิดลมหายใจดำที่เส้นหนึ่ง

ดำ 3        อาตาริขาว 2

ขาว 4      อาตาริดำสามเม็ด