โจทย์ 75 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

 โจทย์ 75 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 75 (สกัดจุด)

ดำ 1    สกัดจุดขาว

ขาว 2  ปิดเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3     ปิดขู่จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4   เชื่อมไม่ให้ดำจับกิน

ดำ 5     เบียดเข้าไปทำลายห้องขาว

 

เดินแบบไม่คิด

ดำ 1   ทำลายห้องของขาวที่มุม

ขาว 2  สร้างห้อง