โจทย์ 74 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 74 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

แข็งแรงก่อนจับกิน

ดำ 1        ต่อลงรักษาแผลให้ตัวเอง

ขาว 2      สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาอีก

ดำ 5        เบียดทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 6      อาตาริดำ 5

ดำ 7        ต่อออกเพิ่มลมหายใจให้ดำ

ขาว 8      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 9        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

โดนศอกกลับ

ดำ 1         ต่อลงขู่จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2       ต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3         เบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 4       ปิดไม่ให้ดำเข้ามาอีก

ดำ 5         สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ขาว 6       ตัดดำออกจากกัน

ดำ 7         เชื่อมหมากด้วยปากเสือ

ขาว 8        อาตาริกรอกยาพิษดำ

ดำ 9        จับกินขาว 8

ขาว 10   อาตาริดำซ้ำ

ดำ 11     เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 12   อาตาริดำเจ็ดเม็ด