โจทย์ 73 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 73 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 73 (เป็นโคะ)

ดำ 1     เดินช้อนก้นขาว สร้างห้อง

ขาว 2   อาตาริดำ 1

ดำ 3     อาตาริขาวกลับเพื่อเปิดโคะ

 

จุดตาย

ถ้าดำทิ้งมือไปเดินที่อื่นขาวจะเดินที่ 1 เพื่อจับกินดำ