โจทย์ 72 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 72 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 72

ห้าจุดบังตอ

ดำ      1   เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว    2   เดินอาตาริดำกลับ

ดำ      3   จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ถ้าดำเดินอาตาริที่จุด A ดำก็จะเชื่อมทำให้เป็นรูปห้าจุดบังตอ

 

คิดง่ายไป

ดำ    1   เดินเบียดออกขู่เชื่อมหมาก

ขาว   2   เดินอาตาริดำสองเม็ด