โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  7 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 7   (ถอดรองเท้า)

9 วางที่ 5

ดำ 1     ถูกต้อง

ขาว 2   กันไม่ให้ดำหนีออกไปได้

ดำ 3    อาตาริ

ขาว4   เชื่อม

ดำ 5    เชื่อม และตัดขาวออกเป็นสองกลุ่ม

ขาว 6 จับกินดำสามเม็ด

ดำ 7 เป็นหมากเด็ด แทงเข้าไปให้ขาวกินที่ 8

ดำ 9 จับกินขาวสามเม็ด พร้อมฆ่าทั้งกลุ่ม

 

เบียดไม่ถูก

ดำ 1 เบียดเข้าไปวางแผนว่าถ้าขาวปิดที่ 2 จะอาตาริข้างบนซ้ำด้วย

ดำ 3 เสร็จแล้วก็หนีออกไปเชื่อมกับกลุ่มข้างบนที่ดำ 5 แต่ดำคิดผิดเนื่องจาก

จริง ๆ แล้วไม่สามารถหนีออกไปได้ เพราะขาวจะจับกินด้วย 6