โจทย์ 69 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 69 ขาวเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ตาข่ายฟ้า (17 วางที่ ขาวสามเหลี่ยม)

ขาว 1      กางตาข่ายล้อมไม่ให้ดำหนี

ดำ 2        ตัดขาวบุกฝ่าออกจากตาข่าย

ขาว 3      ปิดไม่ให้ดำฝ่าออกไป

ดำ 4        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 5      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกกิน

ดำ 6        อาตาริขาว 3

ขาว 7      ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ

ดำ 8        อาตาริขาว 1 บุกฝ่าหนี

ขาว 9      ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ

ดำ 10      เดินต่อหนีออก

ขาว 11    ปิดไม่ให้ต่อออกได้อีก

ดำ 12      เดินต่อลงขู่ตัดขาวสองเม็ด

ขาว 13    กางปากเสือปิดล้อมดำ

14     อาตาริพร้อมตัดขาวสองเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 15    เชื่อมหมากขาวหนึ่งเม็ดที่ถูกอาตาริ

ดำ 16      จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 17    กรอกยาพิษดำทำให้ดำมีลมหายใจน้อยกว่าขาวสี่เม็ดด้านล่างที่ถูกล้อม

 

 ตาข่ายฟ้ารั่ว 

ขาว 1      กางตาข่าย Knight Move Tesuji

ดำ 2        ต่อออกเตรียมฝ่า

ขาว 3      ปิดไม่ให้ดำต่อออก

ดำ 4        ขู่หนีฝ่าออกไป

ขาว 5      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 6        อาตาริขาว 3

ขาว 7   ปดำ 8        อาตาริขาวสองกลุ่มตัดขาวออกจากกัน

ขาว  9     เดินต่อหนีไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 10      อาตาริขาว 9 จับกินเพื่อรอด