โจทย์ 65 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 65 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ 

ขาว 1        เบียดทำลายลักษณะดำ

ดำ 2          ปิดอาตาริขาว 1

ขาว 3        อาตาริดำสองเม็ดกลับ

ดำ 4          เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 5        อาตาริดำห้าเม็ดซ้ำอีกที

ดำ 6          จับกินขาว 1 เพิ่มลมหายใจ

ขาว 7        อาตาริดำ 6 สร้างโคะเพื่อจับกิน

ดำมีสองทางเลือกคือ เดินที่จุด A อาตาริขาวทั้งหมดเล่นโคะ หรือ เดินที่จุด B เพื่อให้ทั้งขาวและดำรอดทั้งคู่

 

วัดลมหายใจ 

ขาว 1        เบียดทำลายลักษณะดำ

ดำ 2          เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ขาว 3        ขู่สร้างสองห้องรอด

ดำ 4          สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 5        ปิดลมหายใจดำห้าเม็ด

ดำ 6          อาตาริขาว 1 พร้อมปิดลมหายใจขาวไปในตัว

ขาว 7        ปิดลมหายใจดำต่อ

ดำ 8       จับกินขาว 1 เตรียมอาตาริขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 9        อาตาริดำทั้งกลุ่มจับกินเพื่อรอด