โจทย์ 64 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 64 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 64

ดำ 1 เดินสร้างลักษณะเพื่อให้มีจุดสร้างห้องสองจุด คือ จุด A และ B

 

จับกินแล้วไม่รอด

ดำ 1   เดินจับกินขาวหนึ่งเม็ดเพื่อสร้างห้อง

ขาว 2 เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3    เดินสร้างห้องอีกห้องหนึ่ง

ขาว 4  อาตาริทำลายห้องของดำ