โจทย์ 64 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 64 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 64

ขู่สร้างห้อง

ดำ 1   ขู่สร้างห้อง

ขาว 2 ทำลายห้องของดำ

ดำ 3    เดินขู่ตัดขาวสอง

ถ้าขาวเดินที่จุด A ดำเดินที่จุด B และถ้าขาวเดินที่จุด B ดำจะเดินที่จุด A

 

โดนแย่งจุดชีวิต

ดำ 1   เดินปิดพื้นที่พยายามไม่ให้ขาวเข้ามาในพื้นที่ของดำ

ขาว 2 สกัดจุดชีวิตของดำ

ดำ 3    เดินปิดลมหายใจของและสร้างห้องไปในตัว

ขาว 4  อาตาริดำ 1 ทำให้ห้องของดำเป็นห้องปลอม