โจทย์ 64 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 64 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เหมือนตายแต่รอด

ขาว 1      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 2         ต่อออกไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 3      ปิดดำหนึ่งเม็ดบังคับให้หนีไปทางด้านขวา

ดำ 4         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดเพื่อเชื่อมหมาก

ขาว 5      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 6         ต่อออกสร้างลักษณะเพื่อเตรียมหนี

ขาว 7      สร้างตาข่ายปิดล้อมดำ

ดำ 8         ตัดขาวทางช่องว่าง

ขาว 9      ปิดดำ 8 ไม่ให้ต่อหนีออกมาได้อีก

ดำ 10    อาตาริขาวสามเม็ดสร้างความวุ่นวาย

ขาว 11   เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 12     อาตาริขาว 9 เตรียมหนี

ขาว 13   ปิดรักษาจุดอ่อนอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 14     จับกินดำ 9 เตรียมเชื่อมหมากหนี

ขาว 15   จับกินดำหนึ่งเม็ด พร้อมทั้งอาตาริดำเจ็ดเม็ดเพื่อจับกิน

 

รูปแบบอื่น

ขาว 1      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 2         ต่อออกไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 3      ปิดดำหนึ่งเม็ดบังคับให้หนีไปทางด้านขวา

ดำ 4         ต่อออกเพิ่มพื้นที่ในการหนี

ขาว 5      อาตาริดำสี่เม็ดเพื่อลดลมหายใจดำและเชื่อมหมากไปในตัว

ดำ 6         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 7      เดินสร้างตาข่ายล้อมดำไม่ให้หนีได้