โจทย์ 63 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 63 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 63

เซกิ

ดำ 1   เดินปิดลมหายใจขาวสองเม็ดและขู่สร้างห้อง

ขาว 2 เดินสกัดจุดดำ

ดำ 3    เดินเชื่อมเพื่อทำให้รอดด้วยเซกิ

 

คิดผิด

ดำ 1   เดินเชื่อมหมาก

ขาว 2 เดินอาตาริดำสองเม็ด