โจทย์ 63 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

        

 โจทย์ 63 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 63

สกัดจุด + กรอกยาพิษ

ดำ 1   เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ดกันไม่ให้ดำหนี

ดำ 3    เดินอาตาริขาวสี่เม็ด

ขาว 4  เดินจับกินดำสองเม็ด

ดำ 5     เดินแทนที่ดำ 3 กรอกยาพิษ

ขาว 6   เดินแทนที่ดำ 1 จับกินดำ 5

ดำ 7     เดินอาตาริทำลายห้องของขาว

 

คิดง่ายไป

ดำ 1   เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว 2 เดินอาตาริดำสองเม็ด