โจทย์ 63 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 63 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

บีบให้เข้าจุดอับ

ขาว 1      กดหัวไม่ให้ดำเดินต่อหนีไปได้อีก

ดำ 2         ชิดกลับขู่อาตาริเตรียมหนี

ขาว 3      ปิดบังคับดำให้ไปในทิศทางที่มีขาวรออยู่

ดำ 4         อาตาริขาว 1 พยายามหนี

ขาว 5      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 6         เชื่อมหมากอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 7      ตัดดำด้านบน ปิดทางหนีของดำให้มีน้อยลง

ดำ 8        อาตาริขาว 7

ขาว 9      ต่อออกไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 10     เชื่อมหมากรักษาแผลไม่ให้ถูกตัด

ขาว 11   เชื่อมหมากบังคับให้ดำเชื่อมหมากเพื่อลดลมหายใจดำ

ดำ 12      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 13     เดินสร้างตาข่ายปิดทางหนีของดำ

 

รูปแบบอื่น (13 วางที่ 11, 14 วางที่ ขาวสามเหลี่ยม)

ขาว 1      กดหัวไม่ให้ดำเดินต่อหนีไปได้อีก

ดำ 2         ชิดกลับขู่อาตาริเตรียมหนี

ขาว 3      ปิดบังคับดำให้ไปในทิศทางที่มีขาวรออยู่ก่อนแล้ว

ดำ 4         อาตาริขาว 1 พยายามหนี

ขาว 5      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 6         เดินต่อเชื่อมหมากโดยทำเป็นปากเสือ

ขาว 7      ปิดหัวดำ 2 ไม่ให้ต่อหนีไปได้อีก

ดำ 8        อาตาริขาว 7 เชิดหัวเพื่อหนี

ขาว 9      อาตาริดำ 2 กลับตัดดำออกจากกัน

ดำ 10     จับกินขาว 7 ไม่ให้ดำ 2 ถูกจับกิน

ขาว 11    อาตาริดำ 2 กรอกยาพิษดำ

ดำ 12      จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 13    เดินแทนที่ ขาว 11 กรอกยาพิษดำซ้ำ

ดำ 14      เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยม  จับกินขาว 13

ขาว 15    อาตาริดำทั้งกลุ่มเพื่อจับกิน