โจทย์ 62 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 62 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 62

สกัดจุด

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาวไม่สามารถเดินตัดที่ตำแหน่ง A ได้เนื่องจากรัดลมตัวเอง

 

 เบียดไม่ได้

ดำ 1   เดินเบียดอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินสร้างห้อง

ดำ 3    เดินจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4  เดินแทนที่ตำแหน่งขาวสามเหลี่ยมจับกินดำ 3 กลับ