โจทย์ 60 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 60 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 60

เสียสละ

ดำ 1 เดินโจมตีขาวเม็ดเดียวภายใน

ขาว 2 อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 3 อาตาริขาวเม็ดเดียว

ขาว 4 จับกินดำสามเม็ด

ดำ 5 จับกินขาวหนึ่งเม็ดสร้างสองห้อง

 

รวมกันตายหมู่

ดำ 1 เดินเชื่อมหมาก

ขาว 2 เดินต่อตรงๆ ทำลายห้องของดำ

ดำ 3 เดินสร้างห้อง เตรียมเดินเป็นเซกิ

ขาว 4 อาตาริดำสองเม็ด ไม่ให้ดำทำเป็นเซกิได้