โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

      

 โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 60

เดินบนเส้น 1

ดำ 1 เดินบนเส้นหนึ่งเตรียมบุกเข้าไปในพื้นที่ขาว

ขาว 2 เดินปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 3 เดินบุกเข้าไปกันไม่ให้ขาวเข้ามุม

ขาว 4 เดินปิดสร้างห้อง

ดำ 5 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

ใจร้อนเกินไป

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปขู่ทำลายห้องขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำกลับ

ดำ 3 เดินบนเส้นหนึ่งขู่เชื่อมหมาก

ขาว 4 เดินรับมือเป็นปากเสือขู่อาตาริดำ 3

ดำ 5 เดินเชื่อม

ขาว 6 เดินเชื่อมสร้างห้อง