โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำ 1 กลับ

ดำ 3         เดินเข้าปากเสืออาตาริขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 4      จับกินดำ 3

ดำ 5         เดินแทนที่ดำ 3 จับกินขาวสองเม็ดพร้อมอาตาริขาวซ้ำ

ขาว 6      เดินแทนที่ขาว 4 จับกินดำ 5

ดำ 7         เดินที่จุด A อาตาริขาว 6 เปิดโคะ

 

ตายยกแก็ง

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      ปิดลมหายใจดำทั้งกลุ่ม

ดำ 3         จับกินขาวหวังเพิ่มลมหายใจ

ขาว 4      ปิดลมหายใจดำซ้ำ