โจทย์ 6 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

 โจทย์  6 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 6  (แข็งแรงก่อนจับกิน)

ดำ 1        ต่อลงรักษาแผลให้ตัวเอง

ขาว 2     สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3       เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 4     ปิดไม่ให้ดำเข้ามาอีก

ดำ 5       เบียดทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 6     อาตาริดำ 5

ดำ 7       ต่อออกเพิ่มลมหายใจให้ดำ

ขาว 8     เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 9       สกัดจุดสร้างห้องของขาว

โดนศอกกลับ

ดำ 1         ต่อลงขู่จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      ต่อลงเพิ่มลมหายใจ

ดำ 3        เบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาอีก

ดำ 5        สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ขาว 6      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 7        เชื่อมหมากด้วยปากเสือ

ขาว 8      อาตาริกรอกยาพิษดำ

ดำ 9        จับกินขาว 8

ขาว 10   อาตาริดำซ้ำ

ดำ 11      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 12   อาตาริดำเจ็ดเม็ด