โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

   

 โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 58

เดินบังคับรูปร่างขาว

ดำ 1 เดินต่อลงตรง ๆ ขู่เข้าพื้นที่ขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเข้ามา

ดำ 3 เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 4 เดินสร้างปากเสือ

ดำ 5 เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 6 เดินปิดไม่ให้ขาวเข้า

ดำ 7 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8 เดินโจมตีดำ 7

ดำ 9 เดินเชื่อมหมากเตรียมบุกเข้าไปอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 10 เดินอาตาริดำ 7

ดำ 11 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 12 เดินจับกินดำ 11

ดำ 13 อาตาริขาวสองเม็ด

 

รูปร่างแบบนี้ที่ขาวรอด

ดำ 1 เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเข้ามาอีกขู่อาตาริดำ 1

ดำ 3 เดินเชื่อมไม่ให้ถูกอาตาริ

ขาว 4 เดินเข้ามุมสร้างรูปร่างที่สามารถสร้างสองห้องได้ชัวร์ ๆ