โจทย์ 59 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

    

 โจทย์ 59 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 59

ขาวรัดลมตัวเอง

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3 เดินตัดไม่ให้ขาวมีห้องจริง

ขาว 4 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5 เดินบุกเข้าไปทำลายห้องของขาว

 

เดินผิดลำดับ

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3  เดินบุกเข้าไปทำลายห้องของขาว

ขาว 4 เดินอาตาริดำ 1

รูปนี้ขาวมีจุดสร้างสองห้องถึงสองจุด คือ A และ B