โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 58

สกัดจุด

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ขาวไม่สามารถสร้างสองห้องได้เนื่องจากมีพื้นที่ภายในเป็นรูปสามจุด

 

กรอกยาพิษไม่ได้

ดำ 1 เดินอาตาริขาว

ขาว 2 เดินจับกินดำสามเม็ด

ดำ 3 เดินที่ตำแหน่งดำ 1 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4 เดินที่ตำแหน่งดำสามเหลี่ยม  จับกินขาว

รูปนี้ดำหวังใช้ท่ากรอกยาพิษแต่ไม่รู้ว่าสามเม็ดกรอกยาพิษไม่ได้