โจทย์ 57 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 57 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 57

Snap Back

ดำ 1 เดินต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2 เดินตัดดำออกจากกลุ่ม

ดำ 3 เดินเชื่อมไม่ให้ขาวจับกิน

ขาว 4 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 5 เดินอาตาริขาวกลับ

 

คิดผิด

ดำ 1 เดินโจมตีขาวเม็ดเดียวภายใน

ขาว 2 เดินเป็นปากเสือตอบโต้ดำ

ดำ 3 เดินเม็ดให้ขาวกิน

ขาว 4 เดินจับกินดำ 3

ดำ 5 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6 เดินที่ตำแหน่งดำ 3 เชื่อมหมากให้มีรูปร่างเป็นสี่จุด