โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

 โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 57

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ขาวไม่สามารถสร้างสองห้องได้เนื่องจากมีพื้นที่ภายในเป็นรูปสามจุด

 

ไม่ดูจุดอ่อนของตน

ดำ 1 เดินต่อหวังเชื่อมกับกลุ่มข้างนอก

ขาว 2 เดินสร้างห้อง

ดำ 3 เดินเชื่อมกับเพื่อน

ขาว 4 อาตาริดำสี่เม็ด

รูปนี้ดำหวังเชื่อมหนีโดยที่ไม่ดูว่าตัวเองมีแผลอยู่ซึ่งเป็นจุดอ่อนของตน