โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เหมือนรอดแต่ตาย 

ดำ 1         อาตาริขาวสองเม็ดทำลายห้องขาว

ขาว 2       จับกินดำ 1

ดำ 3         อาตาริขาวซ้ำอีกทีปิดห้องขาว

ขาว 4       เชื่อมหมาก

ดำ 5         สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 6       อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 7         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 8      จับกินดำสามเม็ด

ดำ 9        เดินที่จุด A สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 10   จับกินดำสี่เม็ด

ดำ 11     เดินแทนที่ดำ 7 อาตาริขาวสองเม็ด

 

เสียน้อยเสียยาก เลยอดกิน

ดำ 1        อาตาริขาวสองเม็ดทำลายห้องขาว

ขาว 2      จับกินดำ 1

ดำ 3        อาตาริขาวซ้ำอีกทีปิดห้องขาว

ขาว 4      เชื่อมหมาก

ดำ 5        เชื่อมหมากช่วยดำสามเม็ด

ขาว 6      สร้างสองห้องรอด