โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 56

ขู่สร้างห้อง

ดำ 1 เดินขู่อาตาริขาวและขู่สร้างห้องที่มุม

ขาว 2 เดินต่อลงไม่ให้ดำสร้างห้อง

ดำ 3 เดินอาตาริจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินอาตาริดำกลับ

ดำ 5 เดินจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 6 เดินเชื่อมหนีบนเส้นหนึ่ง

ดำ 7 เดินอาตาริตัดขาว

ขาว 8 เดินจับกินดำสองเม็ด

ดำ 9 เดินแทนที่ดำ 7 กรอกยาพิษขาว

 

ห่วงกินไม่ห่วงชีวิต

ถ้าดำห่วงว่าจะไม่ได้กินขาวสองเม็ดจนเกินไปทำให้กลุ่มนี้ตายทั้งกลุ่ม

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินอาตาริดำกลับ

ดำ 3 เดินจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินเชื่อมหมากหนี