โจทย์ 55 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 55 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 55

สร้างห้อง

ดำ 1 เดินสร้างห้อง

ขาว 1 กระโดดหวังเชื่อมกับกลุ่มภายนอก

ดำ 3 เดินอาตาริ ทำให้ขาวรัดลมหายใจตัวเอ

ขาว 4 เดินจับกินขาว 3

ดำ 5 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

 

รอดด้วยเซกิ

ดำ 1 เดินปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 2 เดินขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3 เดินเชื่อมไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4 เดินทำลายห้องดำ

ดำ 5 เดินสร้างรูปร่างภายในให้เป็นเซกิ รอดเหมือนกันแต่รูปนี้ดำไม่มีแต้ม