โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

  

 โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 55

บุกเข้าถ้ำเสือ

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ขาว และขู่ตัดขาว

ขาว 2 ตัดไม่ให้ขาวหนีออกไป

ดำ 3 เดินตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5 อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6 จับกินดำ 3 และ ดำ 1

ดำ 7 อาตาริซ้ำอีกที

 

เซกิ

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ขาวทำลายจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3 เดินต่อลงเพื่อขู่ตัดขาว

ขาว 4 เดินเชื่อม

ดำ 5 เดินต่อตรงๆ ทำลายห้องขาว

ขาว 6 เดินปิดไม่ให้ดำหนี สร้างรูปร่างให้รอดด้วยเซกิ