โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 54

ตัดให้เป็นห้องปลอม

ดำ 1 เดินตัดไม่ให้ขาวเชื่อม ประสานงานกับเม็ดสามเหลี่ยม ทำให้ขาวมีแต่ห้องปลอม เมื่อเชื่อมกันแล้วทำให้ขาวมีห้องจริงแค่ห้องเดียว

 

ถ้าขาวเดินก่อน

ถ้าขาวได้เดินก่อนขาวจะเดินเชื่อมที่ตำแหน่งขาว 1 เพื่อไม่ให้ถูกดำทำให้เป็นห้องปลอม