โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

 

 โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 54

ดำ 1 เดินต่อตรงขู่ทำลายห้องขาว

ขาว 2 เดินปิด

ดำ 3 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของขาว

ขาว 4 เดินปิดไม่ให้ดำหนีลดลมหายใจก่อนบุก

ดำ 5 เดินเชื่อมด้านล่าง

ขาว 6 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 7 เดินจับกินขาว 6

ขาวไม่สามารถอาตาริดำได้อีกเนื่องจากจะรัดลมหายใจตัวเอง

 

ไม่ได้ลดลมขาวก่อน

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3 เดินเชื่อมด้านล่าง

ขาว 4 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5 เดินจับกินขาว 4

ขาว 6 อาตาริดำสามเม็ดซ้ำอีกที