โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 53

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้อง

ขาวไม่สามารถสร้างสองห้องได้ ถึงแม้จะเดินที่จุด A ก็ตามเนื่องจากห้องที่ได้เป็นห้องปลอม

 

คิดผิด

ดำ 1 เดินกรอกยาพิษขาว

ขาว 2 เดินสร้างห้อง

รูปนี้ขาวรอดเพราะถึงแม้ดำจะเชื่อมเม็ดภายในก็จะเป็นสามเม็ด ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีกรอกยาพิษทำลายห้องได้